Du er her: Forside > Om Lundeborg > Aktuelt > Arkiv - aktuelt > Opslagstavle Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Opslagstavle

   
     

Tilbage til liste

15-09-2018 kl. 10:15

Information fra arbejdsgruppen "Købmand i Lundeborg"

Pressemeddelelse nr. 5  vedr. Købmand i Lundeborg:

 

Så er der endelig godt nyt !

 

Siden forrige pressemeddelelse  er der blevet arbejdet hårdt på at få alle brikker til at falde på plads.

 

Endelig er det lykkedes ! 

Butikken kommer til at ligge, hvor der i mange år har været købmandsbutik, Kystvej 2, hos Bandagist Jan Bang Andersen.

Vareleverandør bliver ”Nærkøb”. Det er den leverandørkæde som har de mest fordelagtige vilkår.

 

Og så er der naturligvis en hel del praktisk arbejde som skal udføres inden butikken kan åbnes: Gulv, vægge og lofter skal ordnes + masser af andre opgaver. Dertil kræves der en hel del ”praktiske hænder” = Lundeborg-borgere !

 

DERFOR:

 

Indkaldes der hermed til stormøde i Aktivhuset den 4. okt. 2018 kl. 19.

Arbejdsgruppen vil her fremlægge hvad der er på plads indtil nu, incl.  økonomiske overslag / budgetter mv. Desuden vil vi redegøre for de kommende arbejdsopgaver samt en eller flere modeller for hvordan vi skal få det hele finansieret. For uden penge går det naturligvis ikke !

 

DESUDEN:

 

Indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling i ” Foreningen Købmand i Lundeborg” den 11. okt. 2018 kl. 19 i Aktivhuset.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er først og fremmest at få valgt en permanent bestyrelse som kan føre stafetten videre, at få justeret vedtægterne, samt at få så mange Lundeborg-borgere som muligt som medlemmer i foreningen.

 

MØD TALSTÆRKT OP !   DIT NÆRVÆR ER VIGTIG, HVIS DET HER SKAL LYKKES !

 

På den foreløbige bestyrelsens vegne

 

Thorvald Isager

 

Pressemeddelelse nr. 4  vedr. Købmand i Lundeborg:

 

Købmandsgruppen er ikke død ! Vi trives i bedste velgående, - og arbejder på sagen.

Men ting ta´r tid.

Vor kommende leverandør er på plads, og lige nu regner vi på udgifterne på at få lokalerne sat i stand, så de er anvendelige.

Og der er nogle få, men vigtige brikker, som lige skal falde på plads først.

Vi regner med, at vi i løbet af nogle uger kan indkalde til et stormøde i Aktivhuset og præsentere hvad vi er kommet frem til.

 

Og så gik Gudme-købmanden konkurs.  Trist for Gudme !

Det giver anledning til følgende bemærkninger:

Der er flere som har sagt: ”Nej, hvor hyggeligt med en købmand i Lundeborg. Bliver der også en lille café hvor man kan hygge og få lidt lokalt sladder”

Ja, det er planen, men det er ikke gjort med hygge og sladder !

Det kræver kolde kontanter !    Og endda en hel del.

Her må vi alle i Lundeborg bidrage. F.eks. i form af andelsbeviser eller lignende (hvordan det skal skrues sammen er endnu uafklaret.)

Men ikke nok med det:

Skal vi have en levedygtig købmandsbutik her i Lundeborg, kræver det, at en væsentlig del af Lundeborgs indbyggere lægger en meget væsentlig del af sine dagligvareindkøb i den kommende købmandsbutik. Og ikke føler sig fristet til lige at købe et rugbrød 1 eller 2 kroner billigere i Aldi eller Menu.

Så uden den nødvendige opbakning, vil det gå ligesom med Gudmekøbmanden!

 

På den foreløbige bestyrelsens vegne

 

Thorvald Isager

 

 

Pressemeddelelse nr. 3  vedr. Købmand i Lundeborg:

 

Mandag den 19. feb. holdt vi det 4. møde.

 

Den 13. feb. var Kenneth og Thorvald på besøg hos ”Provianten” i Dyreborg. Der driver man en butik efter samme koncept som vi tænker på her i Lundeborg. Det var et meget inspirerende besøg, som vi kan lære en masse af. Vi planlægger, at også resten af arbejdsgruppen besøger ”Provianten”.

 

Vi arbejder fortsat på at få priser hjem på renovering og istandsættelse af det tidligere købmandslokale.

 

Efter næste møde – den 26. feb. – tror vi, at vi har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne vælge leverandør. Der er tre i spil:  Gudmekøbmanden, Dagrofa og Daglig-brugsen i Gudbjerg.

 

Skulle ovenstående afføde spørgsmål, bedes de rettet til undertegnede på Tlf. 23 92 71 00 eller

mail:  th@pottemager-lundeborg.dk

 

 

På den foreløbige bestyrelsens vegne

 

Thorvald Isager

 

 

Pressemeddelelse nr. 2  vedr. Købmand i Lundeborg:

 

Mandag den 5. feb. holdt vi det 3. møde.

 

Vi arbejder stadig med bl.a. placering og leverandør og de hermed forbundne udgifter.

Og netop udgifterne til etablering af en ”Lundeborg-Købmand” er en meget væsentlig faktor. Vi forsøger derfor at skaffe penge hertil gennem diverse fonde.

 

MEN, det kræver, at vi er en registreret forening.

 

Arbejdsgruppen har derfor besluttet, at vi allerede nu danner foreningen ”Købmand i Lundeborg”.

 

Det blev gjort ved dagens møde, så nu går vi i gang med at søge om støtte til at etablere en købmand i Lundeborg.

 

Bestyrelse, suppleanter og revisor er fundet i arbejdsgruppen.

 

Når vi er nået et skridt længere, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Aktivhuser. Her vil vi gøre rede for arbejdsgruppens arbejde. En ny bestyrelse vil blive valgt, og man kan tegne medlemskab.

 

Skulle ovenstående afføde spørgsmål, bedes de rettet til undertegnede på Tlf. 23 92 71 00 eller

mail:  th@pottemager-lundeborg.dk

 

 

På den foreløbige bestyrelsens vegne

 

Thorvald Isager

 

 

”Pressemeddelelse” vedr. Købmand i Lundeborg:

 

Ved borgermødet i Aktivhuset den 18.jan. -18 var der enighed om at arbejde videre med projektet.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til det indledende arbejde.

Gruppen består nu af følgende:

Kenneth Arndrup

Bibi Terkildsen

Tasia Grønlund

Nikolaj Hansen

Jane Bergenhagen

Lars Pedersen

Jesper Hegaard

Hanne Hegaard (sekretær)

Thorvald Isager (formand)

 

Der har været afholdt to møder, hvor vi forsøger at få overblik over opgaven, som er meget omfattende.

Indtil videre har vi koncentreret os om forretningslokale, leverandør og økonomi.

Der vil senere blive brug for mange ”varme hænder” til de opgaver som skal løses. Og rigtig mange har jo allerede meldt sig. Dejligt !

 

Når gruppen føler, at vi er klar til det, vil der blive indkaldt til endnu et stormøde, hvor gruppens arbejde bliver fremlagt og kan debatteres.

Ved samme lejlighed kunne der måske afholdes en stiftende generalforsamling, hvor en egentlig forening kunne dannes og en blivende bestyrelse vælges.

 

Det er endnu lidt tidligt at sige, men tidshorisonten for næste stormøde vurderes til 4 – 6 uger. Der vil blive informeret på lokale medier med jævne mellemrum.

 

Skulle ovenstående afføde spørgsmål, bedes de rettet til undertegnede på Tlf. 23 92 71 00 eller

mail:  th@pottemager-lundeborg.dk

 

 

På arbejdsgruppens vegne

 

Thorvald Isager

 

 

Beklædningshåndværkeren

 

 

Pottemagerne i Lundeborg

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg